Οικονομία
ΚΕΡΔΟΣ
Τραπεζική διαμεσολάβηση

Στρατηγικός σχεδιασμός

Τεχνικοοικονομικές μελέτες

Επενδυτικά προγράμματα

Λογιστική
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ολοκληρωμένο Λογιστήριο

Αναδιοργάνωση

Τήρηση μισθοδοσίας

Φοροτεχνική υποστήριξη

Νομικά
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Νομος Κατσέλη

Φορολογικό δίκαιο

Πλειστηριασμοί

Τραπεζικό Δίκαιο

 

Λογιστικές Υπηρεσίες

Αναδιοργάνωση Λογιστηρίου
Η εταιρεία μας έχει εξαιρετική εμπειρία σε ανάληψη Λογιστικών εργασιών Outsourcing.

More

 
 

Τμήμα Προσωπικού

Αξιοποίηση επιχορηγήσεων
Αναλυτικά τα προγράμματα του ΟΑΕΔ τα οποία είναι ανοιχτά και στα οποία μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις ένταξης.

More